Połączenie spółek

Zarząd spółki pod firmą: COMNET MULTIMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie („Spółka Przejmująca”), uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. został uzgodniony z Zarządem spółki pod firmą: WSK 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie („Spółka Przejmowana”) Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. W linku poniżej przedstawiamy szczegółowy plan połączenia:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd spółki pod firmą: COMNET MULTIMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie („Spółka Przejmująca”), uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. został uzgodniony z Zarządem spółki pod firmą: P.P.H.U. „DANEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Łyskorni („Spółka Przejmowana”) Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. W linku poniżej przedstawiamy szczegółowy plan połączenia:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

aktualizacja: 30.09.2019