Skład Zarządu

Adam Rak Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej, z branżą teleinformatyczna związany od 1999 roku. Od 2001 roku kierownik działu projektowania i budowy sieci Ethernet. Własna działalność telekomunikacyjna prowadzona nieprzerwanie od 2002 roku pod marką ComNet. Od 2008 roku dyrektor techniczny w firmie SYSTEL. Współzałożyciel Śląskiej Grupy Telekomunikacyjnej S.A.

Zrealizowane projekty: budowa sieci FTTB na terenie Katowic, wdrażanie telefonii stacjonarnej VOIP w sieci Ethernet, wdrażanie technologii światłowodowej w Ethernetowej sieci dostępowej i w sieci kablowej, wdrażanie telewizji kablowej IPTV w sieciach Ethernet.

Sebastian Kachel W-ce Prezes Zarządu / Dyrektor ds. inwestycji

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych oraz Uniwersytetu Śląskiego. Od 2002 prowadzi własną działalność telekomunikacyjną. Na swoim koncie posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i utrzymaniu sieci "SUKCESnet" i "E-Siemianowice". Członek Rady Nadzorczej Śląskiej Grupy Telekomunikacyjnej S.A., menadżer klastra telekomunikacyjnego E-Południe.

Zrealizowane projekty: budowa sieci FTTB na terenie Siemianowic Śląskich, wdrażanie telewizji kablowej IPTV w sieciach Ethernet, wdrażanie technologii światłowodowej w sieciach kablowych, wdrażanie monitoringu wizyjnego IP na terenach spółdzielni mieszkaniowych i miasta.