Cel

altGłównym celem budowy sieci jest potrzeba zapewnienia szerokiej grupie odbiorców dostępu do internetu szerokopasmowego zapobiegając przy tym zjawisku wykluczenia cyfrowego

wśród osób zamieszkujących tereny, które w chwili obecnej są białymi plamami na mapie dostępu do sieci.

Białą plamą oznacza się teren, którego mieszkańcy nie mają stałego dostępu do Internetu z powodu braku sieci telekomunikacyjnej. Tym samym nie mogą korzystać z jego dobrodziejstw, w tym z możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, przesyłania danych czy prowadzenia wymiany handlowej.